Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία «ΜΗΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Διακριτικός τίτλος «MITSOU» που εδρεύει στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ωραιοκάστρου αριθμός 137, Τ.Κ. 56430, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014426835000, Α.Φ.Μ.: 069516006, Δ.Ο.Υ. Έ Θεσσαλονίκης (εφεξής η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.e-mitsou.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).